<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1691201484493316&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

E-læring i sundhedssektoren - et spørgsmål om liv eller død?

Viden - og især ny viden - er en af de vigtigste faktorer til den videre succes i enhver institution. Hvis organisationen ikke konstant udvikler sine medarbejders viden og kompetencer, risikerer de at blive udkonkurreret af andre aktive spillere i markedet

For læger og sygeplejersker er det endnu vigtigere at holde sig ajour med den nyeste viden og teknologi. Det er nemlig ikke kun et spørgsmål om det er ”nice to have” eller ”need to have”. Det er nærmere et spørgsmål om liv og død, da det kan have fatale følger for patienter, hvis personalet ikke er opdateret på viden og teknologi. Samtidig er der er en lang række lovgivningsmæssige krav, der altid skal være opfyldt, for at sundhedspersonalet fortsat kan få lov til at udøve deres hverv.

Udviklingen i sundhedssektoren går generelt stærkt, så der sker vitale ændringer inden for et felt i løbet af blot få år. Det kræver, at der bliver sat en del ressourcer af til at løbende at træne personalet.

Den traditionelle tilgang til læring hvor medarbejderne bliver undervist fysisk i undervisningslokaler, har imidlertid en række ulemper:

F.eks. er omkostninger ved at etablere og vedligeholde undervisningslokaler relativt høje. Tid er en anden vigtig faktor – eller nærmere – manglen på tid. Medarbejderne inden for sundhedssektoren er konstant under hårdt tidspres – og det kan derfor være svært at afsætte den nødvendige tid til at forlade arbejdet og deltage på et kursus. Der skal afsættes tid til transport og ophold udover selve undervisningen. Dernæst er der tiden, der tages væk fra den daglige drift, og som skal dækkes ind af øvrige personale.

E-læring vinder frem

Ved E-læring kan medarbejderne tage kurser uafhængigt af tid og sted – og helt på egne vilkår. De kan tage et e-lærings kursus hjemmefra, i toget på mobilen, etc. – og præcis på det tidspunkt, som passer bedst ind i deres hverdag.

E-læring har generelt meget lave start- , opdaterings- og vedligeholdelsesomkostninger i forhold til traditionel lokalebaseret læring.

Ved blended learning (dvs. ved en kombination af e-learning og traditionel undervisning) kan træningen blive endnu mere effektiv.

E-læring kan i flere tilfælde være mere effektiv end traditionel undervisning – medmindre klasselokalet er blevet opdateret med det nyeste (og ofte ganske omkostningstunge) multimedia og undervisningsudstyr. Dette er især vigtigt i formidlingen inden for sundhedssektoren, da billeder, illustrationer, video, etc. ofte med fordel kan anvendes i forbindelse med at anskueliggøre anatomi, organstruktur, røntgenbilleder, EKG, etc.)

 

LMS (Learning Management Systems) hjælper med indlæringen

Moderne LMS (Learning Management Systems) inkluderer nemt billeder, videofilm og interaktive animationer. Kursisterne kan derfor studere i deres eget tempo – og repetere/gennemgå materialet så mange gange de ønsker det. De kan også tage interaktive eksamener, så de får evalueret forankringen af den nye viden.

Fremgangen i personalets læringsniveau er relativt let at overvåge og fastholde, da de automatiske processer sørger for at sende e-mails til kursisterne.

Målbarhed og feedback en anden stor fordel ved LMS. Man kan således nemt måle fremgangen hos individuelle kursister og teams – og feedback kan anvendes til at forbedre kurser, der ikke fungerer optimalt.

Ud over medicinsk træning inden for sundhed, kan E-læring også bruges til at uddanne læger og plejepersonale i brugen af medicinsk udstyr (materialet kan være produceret af hospitalet/klinikken eller af leverandøren af udstyret) samt præsentation og undervisning i ny medicin.

Endelig kan E-læring også bruges til andre vigtige områder som feks.:

  • Generel orientering af nyt personale
  • Kurser i sikkerhed og hygiejne
  • Håndtering af hjertestop
  • IT programmer
  • Etiske retningslinier
  • Etc.

Det er åbenlyst at E-læring må betragtes som et vigtigt redskab inden for et så vidensbaseret område som sundhedssektoren. Her foregår en konstant nyudvikling, som det er kritisk at holde sig ajour med - og tid opleves som en konstant mangelvare. Her kan e-læring unægtelig have stor indflydelse på omkostningsreducering, øge tilgængeligheden af viden, at optimere tidsressourcer samt at øge troværdighed og pålidelighed for organisationerne.

Vil du vide mere om E-læring og hvordan det kan hjælpe jer? – så kontakt Jacob Mohr Hansen på tlf. 70 70 71 85. 

Share