<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1691201484493316&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Hvad er Hubspot?

HubSpot er de seneste år blevet meget populært. Dette er sket i takt med at populariteten for inbound marketing også har været stødt stigende blandt virksomhederne. Man kan ikke sige HubSpot uden at nævne inbound marketing. HubSpot og inbound går hånd i hånd, fordi HubSpot er et software, der er optimalt hvis man ønsker at implementere en inbound strategi. I HubSpot er alle værktøjerne tilgængelige, så enhver virksomhed kan arbejde succesfuldt med inbound marketing.

 

HubSpot kort fortalt

Så hvad er HubSpot kort fortalt? HubSpot er et marketing- og salgssoftware, der er opbygget til at kunne eksekvere en inbound marketing strategi. Hele formålet er at have alle værktøjerne, som skal bruges til inbound marketing, samlet ét enkelt sted. På HubSpot er det muligt at hjælpe kunderne igennem hele inbound-processen fra at tiltrække besøgende, konvertere til leads, gøre leads til kunder og senere hen til ambassadører for virksomheden.

hvad er hubspot inbound model.png

Der er en række tiltag inden for hvert step i inbound-processen og det er eksekveringen af dem vi refererer til, når vi snakker om værktøjerne:

  • E-mail
  • Sites
  • SEO
  • Marketing Automation
  • Landing Pages
  • Analytics
  • Social Media
  • Blogging

Hver af disse værktøjer kan måske virke som separate dele, da der findes mange platforme til de forskellige elementer. En af de helt store fordele ved HubSpot er, at de alle er integreret, så du kan se sammenhængene mellem dem i forhold til performance og kontakters touch points. Det er svært – hvis overhovedet muligt – når man benytter sig af forskellige platforme til de forskellige ting. 

Tiltræk målrettet trafik til dit website

Første skridt i inbound marketing er at tiltrække den rigtige trafik til dit website. Den rigtige trafik er de buyer personas, som du med fordel skal udvikle. I HubSpot er der et keyword tool, der gør det muligt at planlægge sit indhold ud fra de rigtige søgeord. Du kan løbende holde øje med din ranking i keyword værktøjet, og sammenligne med dine konkurrenter. Selve indholdet laver du i HubSpots blogging funktion, hvor det samtidig er let at SEO-optimere indholdet mens du skriver. HubSpot fortæller dig løbende hvad du kan gøre for at SEO-optimere f.eks. hvis du mangler at udfylde et billedes ALT-tekst. Når din blog/nyhed er færdig, kan du distribuere det på sociale medier gennem HubSpot, så du slipper for at navigere rundt på dine forskellige profiler. Du kan også se hvordan dine opslag og profiler performer med HubSpot’s Social Media rapporter.

 

Læs også bloggen: Kom i gang med inbound marketing

 

Konvertér besøgende og opbyg en værdifuld kontaktdatabase med leads

Når først du har fået besøgende på dit website skal de konverteres til leads. Her indgår call-to-actions, landing pages og formularer, som alt sammen oprettes i HubSpot.

Hvis du har lavet buyer personas har du en god forståelse for, hvad dine besøgende er interesserede i. Med vel-designede CTA’er får du de besøgende til at klikke videre på dit website og se mere af dit spændende indhold. CTA’erne fungerer også som eye-catcher for de tilbud du har som f.eks. en guide til download, et webinar eller en konsulent-time. I HubSpot designer du CTA’erne og kan holde øje med deres performance, så du hele tiden kan optimere og teste dem.

Når først en besøgende har klikket på din CTA for et tilbud bliver de dirigeret hen på en landing page. En landing page har fuld fokus på at få folk til at konvertere. Menuen er derfor automatisk fjernet i HubSpot. På landing pagen opsætter du din formular, som den besøgende skal udfylde for at tage del i dit tilbud. Formularer i HubSpot har funktionen ’progressive profiling’, der gør dine formularer dynamiske ved at erstatte felter, som den besøgende allerede har udfyldt tidligere med nye felter. Det vil sige, at du kan stille spørgsmål i kø, så du hele tiden tilføjer nye spørgsmål og derfor får mere information om eksisterende kontakter og ikke bombarderer nogen med for mange spørgsmål på én gang.

 

Det altafgørende salg

For at lukke salget har HubSpot et CRM-system, e-mail og opsætning af workflows. I HubSpots CRM-system finder du en kontaktdatabase, som du kan importere dine kontakter i. Det er her, dine kontakter bliver gemt. Her kan du se al informationen om dine kontakter. Essentiel data er hvornår kontakten blev oprettet, hvilken landing page vedkommende blev konverteret, adfærd på din side, samt interaktion med dine mails og sociale medier. Det er også her informationen fra dine formularer bliver samlet, så du har din valgte information om dine kontakter. Samtidig kan du se, hvor hver kontakt er i deres ’lifecycle’, altså om de er et lead, en kunde eller en mulig kunde.

Med e-mails i HubSpot er det muligt at designe et drag and drop template og opsætte personaliserede mails, samt A/B tests. Du kan også lave mails, der bliver opsat i et work flow. Workflows er en essentiel del af marketing automation og har til formål at gøre dine leads salgsklar. Der er en lang række muligheder i HubSpots workflows fra forskellige handlinger, der medfører at et lead kommer ind i workflowet til hvilke mails vedkommende efterfølgende skal have alt efter adfærd.

I HubSpot’s lead scoring system, kan du give forskellig adfærd ”point”. Første step i lead scoring er at definere, hvornår et lead er salgsklar. Når et lead har opnået det antal point, der klassificerer dem som salgsklar, er det på tide at lukke salget. Dette kan alt sammen styres i HubSpot

 

Den vigtige kundepleje

Efter et salg er lukket, skal kunderelationen plejes. Dette kan du også gøre med HubSpot’s workflows, hvor du f.eks. kan sende yderligere information om dine services baseret på tidligere køb, spørge til kundernes tilfredshed og meget mere. Derudover kan du med smart content levere de rette budskaber til kunderne når de besøger din side. HubSpot indeholder også et værktøj for de sociale medier. Her kan du monitorere dine kunders adfærd og interaktion med dine forskellige sider på sociale medier. Hvis en kunde nævner din virksomhed, kan du hurtigt respondere gennem dette værktøj og dermed bygge en stærkere kunderelation.

 

Inbound marketing kræver forskellige værktøjer for at få folk gennem hvert enkelt step. Alle disse finder du i HubSpot, så du let kan måle på tværs af tiltagene. Det giver en mere integreret tilgang til inbound marketing og gør det lettere både at eksekvere og måle på.

 

Book demo af HubSpot

Klar til at give dig i kast med HubSpot? Da der skal tages mange tiltag for ikke at forsømme nogle dele af inbound marketing processen, kan det være en fordel at alliere sig med en HubSpot partner, der kan hjælpe dig med de elementer, som du har brug for. Propellos har en lang række kompetencer inden for inbound marketing og er som HubSpot partner i København klar til at hjælpe dig med at benytte HubSpot som et strategisk værktøj. Kunne du tænke dig at høre mere - og se om det er relevent for jer? Så book en uforpligtende demo her.

BOOK DEMO AF HUBSPOT

 

 

Share