<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1691201484493316&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
hero hero-lines-image

Marketing automation er et begreb, der bliver brugt med høj frekvens til marketingmøderne i de fleste virksomheder. Men hvad dækker marketing automation egentlig over? Hvordan passer det sammen med andre marketingtiltag? Og hvordan kommer I i gang? 

 

Kom i gang med Marketing Automation

Marketing automation dækker helt kort forklaret over en software og tankegang, der automatiserer marketingtiltagene for jer. Det ultimative mål er at få kunder i forretningen. Det starter ved at få besøgende på virksomhedens website, konvertere dem til leads og dernæst få dem som kunder – som så skal plejes, så de bliver loyale over for virksomheden. Og det er netop det, Marketing Automation er et godt værktøj til. Det går ud på at pleje leads igennem hele købsprocessen ved at levere målrettet, personaliseret indhold til dem på det rette tidspunkt og i den rette kontekst.

Budskabet folk modtager er specificeret ud fra faktorer, som I vælger. Eksempelvis forbrugsvaner, hvor de er i beslutningsprocessen og tidligere interaktioner med jeres website. Med Marketing Automation har I muligheden for at levere de budskaber, som potentielle kunder har behov for på personaliseret og skræddersyet vis. Dermed gør I deres købsbeslutning lettere, og som resultat vil I se jeres konverteringsrater stige. Hele processen med at gøre leads salgsklare omtales typisk som ’lead nurturing’, som er en stor del af Marketing Automation.

Selvom Marketing Automation er et software, skal de strategiske rammer bestemt ikke overses. For at marketing automation tiltagene kan blive succesfulde, er det essentielt, at I har en strategisk plan, som er i overensstemmelse med den digitale marketing strategi. Er strategien på plads, får I fordelene ved Marketing Automation, såsom effektiv pleje af kunderelationer, bedre bearbejdning af leads både i salgs- og marketingafdelingen, mulighed for at identificere salgsklare leads og kunder, der er engageret i jeres virksomhed over en længere periode. Derudover er Email Automation en langt mere ressource-effektiv måde at sende sine budskaber på.

 

 DOWNLOAD GUIDE OM MARKETING AUTOMATION 

 

Hvorfor Marketing Automation?

Marketing Automation er i og for sig ikke et nyt begreb, men det har for alvor gjort sit indtog i marketingafdelingerne i takt med skiftet i forbrugeradfærd og forbrugerbehov. Før digitaliseringen for alvor blev den hverdag, vi lever i, var købs- og salgsprocessen i høj grad styret af virksomhederne. Virksomhederne kunne selv styre, hvilken information forbrugerne skulle have - og hvornår de skulle have den. Med ”www” lige ved hånden har kunderne nu taget den magt fra virksomhederne. De søger den information, de vil have, når de vil have den. Samtidig forventer de en personaliseret kommunikation fra virksomhederne. Det giver selvsagt nogle helt andre udfordringer for virksomhedernes salgs- og marketingafdelinger. For hvordan leverer man relevant og personaliseret kommunikation til så mange mennesker? Selv 100 mennesker kan virke uoverskueligt og ressourcekrævende. Det er netop her, Marketing Automation kommer ind i billedet, og det er derfor, det er blevet så populært blandt alle typer virksomheder.

En anden del af denne udvikling er, at virksomhederne er kommet i besiddelse af store mængder data. Det er netop den data og nye tracking-muligheder, der gør Marketing Automation aktuelt. Med marketing automation kan I netop kommunikere personaliseret og på kundens/leadets præmisser – helt automatisk og på baggrund af data. Præmisser, som hvor de er i beslutningsprocessen, interesser, job, geografi, tidligere køb, adfærd og meget mere. På den måde er det muligt at leve op til kundernes høje krav. 

 

Hvad er Marketing Automation for forskellige virksomheder?

Marketing automation kan med fordel benyttes af både B2B og B2C virksomheder – store som små og i alle industrier. De første, der tog teknikken i brug, var typisk B2B virksomheder inden for high-tech, software og produktion. Flere og flere B2C virksomheder er dog kommet efter det og er begyndt at anvende Marketing Automation på grund af et stigende fokus på ’real time’ og behandling af kunderelationer.

Hvorvidt der er en nævneværdig forskel på B2B og B2C kan diskuteres. Nogle vil sige, at når man har med B2B at gøre, kommunikerer man blot med digitale forbrugere på arbejde. Men uanset hvordan man ser på det, vil måden, man skal gribe Marketing Automation an på, være forskellig, da forretningsmodellen er forskellig. Det gælder i og for sig også fra industri til industri. Generelt kan man typisk se, at B2B har en længere salgstid end B2C. Derfor vil B2B virksomheder ofte have mere langsigtet fokus og levere indhold, der er mere dybdegående og informativt såsom whitepapers, casestudier og e-bøger.

Et salg inden for B2C går ofte hurtigere, og indholdet, virksomhederne leverer, er ofte mere simpelt af natur. Forbrugeren af et B2C produkt vil ikke være interesseret i en omfattende guide om produktet, men samme budskab kan leveres i simplificeret form i en kort video. Dette skal dog igen tages med et gran salt, da der bestemt også findes høj-involveringsprodukter inden for B2C, hvor forbrugerne er interesserede i store mængder information om produktet eller servicen. Mange B2C virksomheder har en tendens til at fokusere Marketing Automation på brandopbygning og give kunderne en grund til at komme tilbage. Derfor ser man ofte budskaber i form af påmindelser, personaliserede produktanbefalinger og tilbud skræddersyet bestemte kundetyper.