<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1691201484493316&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Nyt website til verdens første industrisymbiose

Kalundborg Symbiose er verdens første industrisymbiose, og har udviklet sig løbende over de sidste 50 år. Propellos står bag det nye responsive website.

En industrisymbiose er et tæt lokalt samarbejde mellem virksomheder hvor man tilvejebringer, deler og genanvender ressourcer for fælles og øget værdiskabelse. Det giver nogle gensidige økonomiske og miljømæssige fordele for alle parter. Selve hovedprincippet er, at f.eks. en reststrøm i en virksomhed bliver til en ressource i en anden.

Det nye website for Kalundborg Symbiose skal være med til at udbrede kendskabet og mulighederne i industrielle symbioser. Information om tidligere projekter og aktuelle aktiviteter inden for industrielle symbioser skal overbevise flere virksomheder til at kaste sig ud i nye symbioser over hele landet. Også internationalt har landets første symbiosecenter gjort sig positivt bemærket. Det betyder at der stor opmærksomhed omkring projekterne og mange der har interesse i at besøge centeret der er placeret i Kalundborg.

 

symbiosis_web03_1800x950px.jpg

 

Til at vise symbiose bedst muligt er der udviklet et interaktivt kort, der viser de forskellige strømninger mellem virksomhederne, og man kan her læse mere om de forskellige aktører i symbiosen.
 
Se det responsive website her 

Share