<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1691201484493316&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
hero hero-lines-image

Hvad mener vi, når vi taler om Content Marketing og Inbound Marketing?

Er der forskel eller er det én og samme sag?

 

Du er ikke alene, når der opstår forvirring i diverse begreber i marketinglandskabet. Inbound Marketing og Content Marketing er er glimrende eksempel på, hvordan strategier af og til flyder sammen – og det kan være svært at holde trit med hvad marketingfolk mener, når de omtaler det ene eller det andet.

De to strategier lyder på overfladen ens - og selvom der er en del fællesnævnere, er der også væsentlige taktikker der adskiller dem. I Propellos arbejder vi primært med Inbound Marketing, men er af den klare overbevisning at begge strategier hænger sammen som ærtehalm. Det afhænger blot af, hvilke maskiner der bliver koblet på.

Alligevel er det på sin plads, at vi definerer hvad vi mener, når vi taler om henholdsvis Inbound Marketing og Content Marketing.

 

Lad os starte med at definere de to begreber

 

Content Marketing Institute definerer begrebet Content Marketing således:

“Content Marketing is a strategic Marketing approach focused on creating and distributing valuable, relevant, and consistent content to attract and retain a clearly defined audience – and, ultimately, to dive profitable customer action.”

Sagt simpelt, så handler Content Marketing om at udgive en kontinuerlig strøm af værdifuldt indhold, som tiltrækker og fastholder kunder.

Men hov! Er det ikke lige præcis det, som Inbound Marketing handler om?

 Både ja og nej …

Begrebet Inbound Marketing blev nærmest opfundet af HubSpot, og deres definition lyder således:

” Inbound Marketing is a business methodology that attracts customers by creating valuable content and experiences tailored to them. While Outbound Marketing interrupts your audience with content they don’t always want, Inbound Marketing forms connections they are looking for and solves problems they already have.”

Tager man et kig i Google Trends, kan man se, at der over tid er foretaget nogenlunde lige mange søgninger på begge metoder - og det underbygger i den grad tesen om begrebsforvirring .

 

Skærmbillede 2021-10-29 kl. 15.10.43

Kilde: Google Trends

Men i grove træk handler Inbound Marketing om at tiltrække potentielle kunder til sit website med værdifuldt indhold – ligesom med Content Marketing. Men inbound-tankegangen tager det et skridt videre og arbejder på, at konvertere de besøgende til leads, som kan bearbejdes, indtil de er ”varme” nok til, at salgsafdelingen kan tage over.

Fællesmængden er altså til at tage og føle på, men den store forskel er, at Inbound Marketing som udgangspunkt er langt mere fokuseret på leadgenerering og lead nurturing.

 

Stadig forvirret? Let’s break it down!

 

Vi kan blive enige om, at der er fundamentale ligheder mellem Content Marketing og Inbound Marketing.

4 af de vigtigste er:

 

 1. Det handler i begge tilfælde om at tiltrække potentielle kunder, ved at præsentere dem for relevant og værdifuldt indhold.

 2. Der er fokus på kundens behov og oplevelse, frem for virksomhedens produktsortiment, services og aktiviteter.

 3. Indholdet bliver i både Inbound og Content Marketing, serveret så det bidrager til kundens oplevelse, i modsætning til Outbound, hvor indhold virker forstyrrende.

 4. Begge strategier har til formål at skabe relationer, der på længere sigt øger leadgenereringen og i sidste ende styrker virksomhedens salg.

Det store fællestræk er som sagt, at skabe værdifuldt indhold – men vender vi det i stedet om, og ser på forskellene mellem Content Marketing og Inbound Marketing, så fremgår differentieringen tydeligere:

 

 1. Inbound Marketing spiller tæt sammen med salgsafdelingen. Fokus på at tiltrække og konvertere leads med relevant indhold skal ikke kun bruges i marketing, men også i høj grad bruges som et værktøj i selve salgsprocessen.

 2. Selve metoden Inbound Marketing kan ikke udøves uden Marketing Automation, hvor du høster kontaktoplysninger på de besøgende, og herefter plejer og styrker jeres relation frem til konverteringen. Det hviler på tekniske værktøjer som:
 • Call-to-actions
 • Formularer
 • E-mail workflows
 • Lead nurturing og – scoring
 • Og så videre ...
 1. Content Marketing bruges naturligvis til leadgenerering, som også gavner salgsafdelingen. Men Content Marketing bruges ofte som værktøj til Brand Awareness eller Brand Position, som ikke har meget at gøre med direkte salg.

 2. Du behøver reelt kun et CMS og en e-mail kanon når du arbejder med en Content Marketing strategi.

Sagt på en anden måde …


Du kan lave Content Marketing uden Inbound Marketing. Men du kan ikke have en effektiv Inbound Marketing strategi uden at bruge Content Marketing, da værdifuldt indhold er selve benzinen i din leadgenereringsmotor.

 

Hvad betyder det for dig?

 

Her i Propellos er vi vilde med Inbound Marketing, men vi er også fuldt ud bevidste om, at vi ikke kan lægge en Inbound strategi uden at gøre brug af Content Marketing.

Sammensætter du din strategi således, at du formår at tiltrække besøgende og fastholde dem med værdifuldt content, som kan bruges i både marketing og salg, så har du benzinen til en effektiv inbound motor.

Vil du vide mere om, hvordan du udnytter værdierne i Inbound Marketing og skaber vækst i din forretning, så tag fat i os til et uforpligtende møde.