<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1691201484493316&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
hero hero-lines-image

Virksomhedens hjemmeside er ubestridt et af de vigtigste markedsføringsredskaber.

Websitet skal ses som kernen i den digitale kommunikation, da det er fra denne platform, at virksomheden har mulighed for at fremvise sin profil, informere, engagere og sælge sine produkter eller tjenesteydelser. Formålet med en virksomheds hjemmeside kan være meget forskellig afhængig af den unikke situation, men det gælder grundlæggende om at ramme sin målgruppe og adskille sig positivt fra sine konkurrenter - og her er dit design af hjemmesiden stadig et vigtigere redskab.

Vi har som hjemmeside designere stået bag udviklingen af mange professionelle hjemmesider, og kunderne spørger os ofte om, hvad vi opfatter som en god hjemmeside. Det kan der være mange bud på, da også webdesign naturligvis kan være præget af mode, personlig smag og overbevisning. Men for os er opbygningen af den gode hjemmeside grundlæggende en kombination af en god front-end og en god back-end. Det vil sige det møde, man har, når man klikker ind på hjemmesiden og den mere tekniske bagvedliggende udvikling. Front-end og back-end hænger mange gange nøje sammen, men her vil vi dog udelukkende fokusere på front-end delen i form af nogle guidelines for et godt design af hjemmesiden. Du kan også læse mere her om hvilke overvejelser du bør gøre dig i forbindelse med opsætning af en ny hjemmeside.

Selvom en virksomhed eller organisation skal sørge for at differentiere sig, er der nogle basale fællestræk ved de bedste hjemmesider. Det vil vi fremhæve i disse 10 tips til et godt hjemmeside design og samtidig berøre "best practice" inden for webdesign.

Hovedbudskab skal frem på hjemmesiden

1) HOVEDBUDSKABET SKAL FREM på hjemmesiden

Du har kun ganske få sekunder til at gøre de besøgende interesserede i din hjemmeside. Det vigtigste budskab skal derfor serveres interessant, tydeligt og der, hvor de fleste kigger allerførst: øverst til venstre på forsiden eller på dine landingpages. Brugerne kigger i et "Z" forløb, og prioriteringen i designet på hjemmesiden bør derfor opbygges herefter.

Det vigtigste budskab skal derfor altid være "above the fold" - dvs. på den øverste del af hjemmesiden. Hvis brugeren skal scrolle ned for at finde hovedbudskabet, risikerer du, at de falder fra. Det er vigtigt, at du får prioriteret dine budskaber, da for mange budskaber stjæler fokus fra hinanden og får siden til at fremstå rodet og uoverskuelig.

Med et godt budskab, der hurtigt og let kan identificeres, køber du værdifuld tid, og de besøgende vil undersøge hjemmesiden nærmere.

Hjemmesider er generelt blevet en del længere end tidligere på grund af den øgede brug af mobile platforme som smartphones og tablets. Bevægelsesmønsteret på hjemmesiderne er forandret, og der bliver i højere grad "scrollet", hvor brugerne bevæger sig ned over siderne for at finde det indhold, som interesserer læseren mest. Det betyder, at der typisk skal være flere "call-to-actions" ned over siden. Der skal derfor arbejdes mere med flowet ned ad siderne, og det er vigtigt, at de enkelte elementer og budskaber skiller sig ud fra hinanden, så siden fremstår interessant, og brugeren let kan finde det, som vedkommende er interesseret i. Det gælder om at variere designet, så de vigtige ting bliver fremhævet naturligt. Her kan forskellige designtyper som parallax, film, farvet baggrund etc. være gode til at skabe den rigtige variation.

 

TJEK MIN HJEMMESIDE

 

Det skal være tydeligt hvad hjemmesiden drejer sig om. Tænk på Buyer Personas

2) GØR DET TYDELIGT, HVAD HJEMMESIDEN DREJER SIG OM

De besøgende skal hurtigt kunne forstå, hvad hjemmesiden handler om, og hvem der står bag den. Det er vigtigt at være ærlig om, hvem du er, og hvad du står for, da det giver troværdighed til hjemmesiden. Dette sikres blandt andet gennem den visuelle identitet og designet. En svag profil eller identitetsløs hjemmeside, som måske er baseret på et standard template, kan være svær at afkode for den besøgende. Derudover risikerer du, at andre firmaer har benyttet den samme template, hvilket vil være rigtigt kedeligt, hvis det er din primære konkurrent.

For at sikre, at brugeren hurtigt kan afkode, hvad du vil med siden, og hvad du "sælger", er det nødvendigt at kende sin målgruppe og buyer persona for at forstå, hvad de forventer af en professionel hjemmeside. Ved at anvende personas professionelt i arbejdet med hjemmesider kan du skabe mere relevant og vedkommende indhold. Vores gratis guide om buyer personas er en praktisk gennemgang af, hvordan du udvikler lige præcis de rette personas for din virksomhed.

Brug gerne grafik, animationer og signalfarver kreativt, men vær hele tiden bevidst om, hvilken oplevelse du gerne vil give den besøgende, og navnligt hvad du gerne vil have den besøgende til at gøre. De besøgende må ikke blive distraheret af intetsigende grafik, animation eller andre larmende elementer. Der skal ikke eksperimenteres for meget med ukonventionelle løsninger, som forvirrer mere, end de gavner. Selvom designeren påstår, at et logo i bunden kunne være spændende og anderledes, så gør det afkodningen mere besværlig for modtageren.  

Enkelt og imødekommende design på hjemmesiden

3) ENKELT OG IMØDEKOMMENDE hjemmesideDESIGN

Farver, design og billeder skal tilpasses målgruppen. Det er ofte det enkle, der virker bedst, men det kan også være det sværeste at udføre i praksis. Luft i designet giver en ro på hjemmesiden, som virker appellerende for de fleste. Det viser stor selvsikkerhed og overskud i designet at give plads til "white space". Man behøver derfor ikke nødvendigvis at plastre hver eneste millimeter til med grafik eller tekst. Luft i designet giver også langt bedre mulighed for at disponere siden. White space kan få det vigtigste budskab til at dominere, mens der samtidig er mulighed for at give sekundære budskaber plads længere nede på siden visuelt adskilt af "pauser". På de lange hjemmesider, vi laver i dag, er det blevet nemmere at disponere indholdet ned over siden.

Der skal være en rød tråd i designet. Det skal hænge sammen gennem hele hjemmesiden. En god forside eller landingpage skal følges op på de øvrige sider. Den besøgende må aldrig være i tvivl om, hvilken hjemmeside de befinder sig på. Som tidligere nævnt er det vigtigt at tage udgangspunkt i målgruppens univers - og ikke nødvendigvis i sin egen personlige smag eller præferencer.

En god kvalitet på billeder er essentiel, men ofte et undervurderet element selv på professionelle hjemmesider, når hjemmesiden først er blevet sat op og er i drift. Her er der med enkle midler mulighed for positivt at skille sig ud fra konkurrenterne. 

 Typografi er vigtigt på hjemmesiden

 4) TYPOGRAFIEN SKAL VÆRE NEM AT LÆSE

Tekst (og indhold) er mindst lige så vigtigt som grafik på en professionel hjemmeside. Det er afgørende, at det er nemt at læse på skærmen både på computer, smartphone og tablet. Internettet sætter nogle begrænsninger i forhold til valg af skrifttype (font), hvis man skal være sikker på, at flest mulige besøgende kan se det ordentligt. Pt. er der omkring 15 standard skrifttyper at vælge imellem, og nogle er bedre end andre på skærmen.

Det er i dag muligt at lave skriftstyring på hjemmesider, så der kan anvendes specielle skrifttyper. Dermed kan der anvendes en corporate font. En konsistent og klar visuel identitet, som går helt ud i valg af skrifttyper, højner kvaliteten af en hjemmeside betydeligt. Dog er det fortsat fornuftigt kun at holde sig til skriftstyring af overskrifterne, så siden ikke bliver tung at loade. Husk at have styr på rettighederne på fonten, hvis du vælger en speciel skrifttype. Det kan blive dyrt at bruge en skrifttype, som man ikke har rettigheder til at bruge. Derfor vil det ofte være en fordel at anvende såkaldte "open source" fonte, der ikke skal betales for.

 

Call-To-Action skal være tydelige på hjemmesiden

5) TYDELIG CALL-TO-ACTION

Hvad enten siden bruges som kommunikationsplatform, salgskanal eller andet, så er det essentielt, at der er tydelige call-to-actions design på hjemmesiden. Hvad vil du gerne have de besøgende til at gøre på hjemmesiden? Og hvad skal der til for at få dem til at klikke videre?

Call-to-actions på hjemmesider kan i dag være meget mere end blot et klik til en anden side. Det kan være muligheden for et opkald på mobiltelefonen, sms, formularer, deling på sociale medier etc. Der må samtidig ikke være for mange valgmuligheder. En side med mange call-to-actions kan virke uoverskueligt for brugeren.

Tests med forskellig tekst og grafik kan være en god måde at finde frem til, hvad der virker for lige netop jeres side. Det er nogle gange overraskende, hvad en anden farve eller rigtigt ordvalg kan gøre for klikraten.

Der kan være mange årsager til, at du ikke kan få hjemmesiden til at konverterer optimalt. Det kan du læse mere om her i 10 grunde til hvorfor hjemmesiden ikke konverterer.

Brugervenligt designpå hjemmesiden

6) BRUGERVENLIGHED

Brugervenlighed er essentielt for, at din hjemmeside bliver god. Det skal være nemt at navigere rundt på hjemmesiden. Den besøgende skal hurtigt finde frem til informationerne. Som udgangspunkt bør der aldrig være mere end tre klik til den ønskede information. Det indebærer en logisk opbygning af menustrukturen, hvor alle niveauerne er tænkt godt igennem. Er det nødvendigt med et ekstra niveau, eller kan du gøre det smartere? Større sider kan med fordel benytte sig af en søgefunktion.

Tydelige knapper - gerne med en "hover-effekt", der fortæller, at det er et link, du bevæger musen henover - hjælper brugeren med at orientere sig og komme igennem siden på en hensigtsmæssig måde. De tydelige knapper og nem navigation er blevet endnu mere aktuelt i forbindelse med det stigende salg af små bærbare pc'er, tablets og smartphones.

Responsivt webdesign er blevet en vigtig del af en god hjemmeside, da det sikrer, at hjemmesiden fungerer optimalt på de forskellige devices. Hjemmesiden tilpasser sig automatisk til skærmens størrelse. Grafik og billeder flytter sig og skaleres op eller ned. Du kan læse mere om responsivt webdesign her.

Tydelige kontaktoplysninger på hjemmesien

7) TYDELIGE KONTAKTOPLYSNINGER

Hvis hjemmesiden gør sit job og vækker interesse, kan det næste skridt fra den besøgendes side være et ønske om at kontakte virksomheden for at få mere at vide. Her er det vigtigt, at kontaktoplysningerne er meget tydelige. På mange hjemmesider er det fortsat kontaktoplysninger og oversigten over medarbejdere, der er mest besøgt.

Det giver tryghed, hvis det er tydeligt, hvordan man kan kontakte virksomheden. Det giver en god fornemmelse af, at der er mennesker bag en hjemmeside. Det er samtidigt en god idé at fortælle historien om virksomheden på en underside eller i bunden, så en potentiel kunde kan få en bedre fornemmelse af samarbejdspartneren.

Brug muligheder med sociale media på hjemmesiden

8) SOCIALe MEDIER

Mange virksomheder og organisationer har taget de sociale medier til sig. Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, Pinterest, LinkedIn, Snapchat, etc. er blevet vigtige elementer i kommunikationen med omverdenen. Der er ingen tvivl om, at der er en god synergieffekt i at være til stede på flere medier. Herved får man mulighed for at påvirke og interagere med flest mulige i målgruppen. Det er derfor vigtigt, at virksomhedens tilstedeværelse på sociale medier indgår som en naturlig del af webdesignet. Det skal være nemt at følge virksomheden på de sociale medier, men det skal udelukkende ske på baggrund af en gennemtænkt SoMe-strategi. Der er mange gode muligheder for at anvende de sociale medier til mere "seriøse" formål end tidligere, og der er ingen tvivl om, at det vil forsætte med at udvikle sig meget i de kommende år. Det vil kræve et konstant fokus på hvilke sociale medier, der giver mening at investere i, så det giver værdi for virksomhederne. 

Test dit design på hjemmesiden

9) TEST DIT DESIGN AF HJEMMESIDEN

Et godt og professionelt webdesign bliver kun optimalt, hvis det testes af dem, det er rettet imod. Hvad, der var ideelt set fra designerens side, er ikke nødvendigvis den rigtige idé, når det kommer til den praktiske brug af hjemmesiden. Test af webdesign kan foretages på mange niveauer. Det behøver ikke nødvendigvis at være super videnskabeligt for at virke efter hensigten. Nogle gange kan en simpel test i en gruppe være meget værd i processen. Samtidig skal en webside aldrig ses som noget, der er helt færdigudviklet. Nye brugsvaner og muligheder med hjemmesider kan betyde, at du løbende skal tilrette elementer på hjemmesiden.

Webdesignet kan også have store indflydelse på hastigheden på hjemmesiden, og hvordan den opleves i de forskellige browsere. En dårlig oplevelse på grund af for langsom loadtid eller dårlig visning i en browser på de forskellige platforme kan resultere i et tabt salg. Der findes en lang række af værktøjer på nettet til at teste disse ting. Her kan vi bl.a. anbefale Pingdom speedtester, hvor man hurtigt (og gratis) kan få et overblik over hastigheden på hjemmesiden, og hvad der evt. kan være af udfordringer med store billeder, JavaScript eller andet. Google tilbyder også et effektivt redskab i form af deres PageSpeed Insights. Tests af hjemmesider i de forskellige browsere er lidt mere usikkert, idet man ikke kan stole 100% på de redskaber, der ligger nettet. Her er det stadig mest sikkert at teste live i den aktuelle browser. Af mangel på bedre kan BrowserStack anvendes, hvor resultaterne dog efter vores erfaringer skal tages med et gran salt.

 Hold hjemmesiden opdateret

10) ALTID OPDATERET HJEMMESIDE

Det sidste tip er ikke direkte forbundet med selve webdesignet, men mere til hvordan den besøgende oplever hjemmesiden. Opdatering af hjemmesiden er måske et af de vigtigste punkter - og samtidig nemt at gøre noget ved. En hjemmeside, der ikke bliver opdateret, virker utroværdig. I slemme tilfælde kan den ligefrem skræmme potentielle kunder væk. Så er det bedre at være mindre ambitiøs i webdesignet, så den kræver mindre vedligeholdelse. Lad være med at have nyhederne til at fylde halvdelen af siden, hvis I ikke har ressourcer til at holde det opdateret. Benyt pladsen til noget andet og giv den besøgende en anden oplevelse i stedet.