<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1691201484493316&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
hero hero-lines-image

digital marketing strategi er forretningskritisk

 

Kort og godt: en online marketing strategi er altafgørende for din virksomheds fremtidige succes. Der er flere eksempler, hvor virksomheder er blevet overhalet inden om af konkurrenter med en bedre digital forståelse. Ifølge en undersøgelse fra Smartinsights er det kun omkring halvdelen af alle organisationer, som har en klart defineret digital markedsføringstrategi. Vi ridser 10 grunde op, til hvorfor det giver god mening at få styr på strategien. Læs med her og få en hjælpende hånd til at komme i gang med din online digitale marketing strategi i vores praktiske guide her.

 

1. Dine kunder er digitale i dag

Ifølge Danmarks Statistik har 97% af alle danskere computer- og internetadgang i hjemmet. I organisationerne har det i lang tid været så tæt på 100%, som man kan komme. Omkring 96% af alle virksomheder med mindst 10 ansatte har en egen hjemmeside. Danmark ligger også i top, når det handler om e-handel, og det sætter nye rekorder måned efter måned. Muligheden for B2B online køb halter dog stadig lidt bagefter, idet kun ca. 27% af virksomhederne (varierer meget fra område til område) har online køb, bestilling eller reservering på deres hjemmeside. Netbutikken er blevet en væsentlig salgskanal ved siden af den fysiske butik. Internettet har gjort det let at handle online, og de nærmeste konkurrenter er i højere grad de udenlandske virksomheder. Mere end 3,2 millioner benytter sig af sociale medier, hvor specielt Facebook er et hit i Danmark med 3,1 millioner danske profiler. Over 50% af virksomhederne anvender sociale media til to eller flere formål. Udviklingen inden for den digitale teknologi er inde i en eksponentiel udvikling og har afgørende indflydelse på, hvordan dine kunder agerer. Det står derfor klart, at de digitale medier ikke må overses eller forsømmes, såfremt din virksomhed skal nå sine kunder.  

 

2. Konkurrencedygtighed

Den digitale marketing strategi gør virksomheden mere konkurrencedygtig. Er der nye digitale områder og salgskanaler, der skal udforskes, inden konkurrenterne sætter sig på det? Ved at arbejde med strategien kan du identificere digitale muligheder i branchen og skabe en online position for din virksomhed, som er ligeså vigtig som traditionel positionering.

 

DOWNLOAD GUIDE OM DIGITAL MARKETING STRATEGI

 

3. Agilitet

Ved at have en digital marketing strategi, som du arbejder med agilt, er din virksomhed hele tiden ’on top of things’ og vil derfor være langt mere omstillingsparat. Hurtig omstilling er essentielt i dag, og mange gange vil en "trial & error"-tilgang, hvor der konstant testes og tilpasses, kunne give markante fordele. Samtidig vil din virksomhed være forberedt, når der sker en digital disruption, der har direkte indflydelse på dit produkts eller din service's 'value proposition'.

 

4. Ensartet virksomhed

Kunderne finder i stigende grad virksomhederne på de digitale medier. En veludviklet digital strategi sikrer, at det er den samme virksomhed, kunden møder, uanset hvilken platform det måtte være på. Kunder forventer og ønsker at få den samme modtagelse og service på tværs af medierne.

 DigitalMarketingStrategi_grey_1800x750px_02-981770-edited.png

5. Integreret strategisk (sam)arbejde

Ved at udarbejde en digital marketing strategi sikrer du, at hele din virksomhed arbejder mod de samme mål. Den digitale strategi skal stemme overens med din virksomheds overordnede strategi. Den bidrager derfor til, at virksomheden arbejder strømlinet.

 

6. Fokuseret indsats på platforme

Udviklingen af strategien tvinger din virksomhed til at overveje, på hvilke platforme I skal fokusere jeres indsats. På den måde får I muligheden for en langt mere fokuseret indsats, og I eliminerer spildtid på irrelevante platforme.

 

7. Definerede arbejdsopgaver

Uden en digital marketing strategi er det svært at definere arbejdsopgaver og afsætte de rette ressourcer relateret til det digitale. Det er væsentligt lettere for din virksomhed at arbejde med det digitale, når I kan uddelegere arbejdsopgaverne og dermed sørge for, at digital marketing bliver en fast del af jeres arbejdsdag.

 

8. Måling og optimering

Når du arbejder med din digitale strategi, sørger du for at udvikle mål for indsatserne (SMART-goals). Det gør, at du kan måle jeres performance løbende, og at du hele tiden kan optimere hen imod de opsatte mål.

 

9. Touchpoints og brugerrejsen

En digital marketingstrategi hjælper din virksomhed til at få styr på jeres kunders touchpoints – altså identificere brugerrejsen og sikre, at I møder dem de rigtige steder, på den rigtige måde og på det rigtige tidspunkt. Den rette timing er afgørende for succes.

 

10. Real-time marketing

De digitale platforme gør, at kunderne kan opsøge jer 24 timer i døgnet og i alle mulige forskellige situationer. Uden en strategi er det svært at møde kundernes behov, når de ønsker det.

 

Vi kan finde endnu flere grunde til, hvorfor den digitale marketingstrategi er så vigtig, men vi tror på, at dem, vi kort har ridset op her, er nogle af de vigtigste. Vi har udviklet en praktisk guide til, hvordan du griber det an og får udviklet den gode digitale marketingstrategi. Den kan du downloade her.


Du kan også få et eksempel på, hvordan
vi arbejder med digital strategi til dagligt her.