<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1691201484493316&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Ny undersøgelse: E-mail marketing er stadig ekstremt effektivt 

Det digitale nyhedsbrev er stadig et af de mest effektive værktøjer til at nå dine kunder på. Og interessen for at modtage gode og personlige nyhedsbreve har aldrig været større, viser en ny undersøgelse fra Adobe baseret på besvarelser fra 3.000 professionelle.

 

Nyhedsbrevet får ofte skæld ud for kun at være spam og et irritationsmoment i vores indbakker. Ikke desto mindre trives det rigtig godt – hvis det gøres rigtigt vel og mærke. Mere effektive spamfiltre og forbedrede visninger på mobilplatforme har sikret en bedre oplevelse hos modtagerne. Samtidig har bedre design af nyhedsbrevene også haft en positiv indflydelse på oplevelsen. Inden for de sidste 5 år overgås e-mailen som kommunikationsform kun af instant messaging, dvs. chatfunktioner som Messenger, Skype, etc.. Her tænker jeg at instant messaging er mest effektiv, når der allerede er indgået et tættere forhold med en potentiel kunde, og at de to kommunikationsforme derfor supplerer hinanden ganske godt.

E-mail er den absolut mest effektive medieform, når gælder kontakt til brands

Når det drejer sig om hvilken medieform, som modtagerne fortrækker, når et brand kontakter dem, er der markant flere, som foretrækker mail (63% - med en stigende tendens) fremfor f.eks. Direct Mail (165), SMS (5%), apps (5%), sociale medier (5%), telefon (5%) og chatbots (1%). Dette viser, med al tydelighed, at e-mailen er stærkere end mange af de nyere medieformer som apps, sociale medier og chatbots, som har fået øget fokus de seneste år – og ressourcer tilført.

 

 DOWNLOAD GUIDE TIL INBOUND MARKETING HER

 

Der må godt skrues lidt ned for de ”gode” tilbud i e-mails

Undersøgelsen viser samtidig, at flere modtagere ville være positive over for e-mails, hvis der var mindre salgsrettet indhold og mere fokus på at give information. I stedet for det gode tilbud ønsker modtagerne at blive klogere på jeres produkter, og hvad de interesserer sig for. Det gælder i højere grad om at tage udgangspunkt i modtagernes interesserer – og gerne gøre det mere personaliseret.

Ca. 35% af de adspurgte mener, at nyhedsbreve giver dem yderligere grund til at foretage et køb. Dvs. hvis indholdet af nyhedsbrevet er rigtigt, så er det en vigtig parameter i brugerrejsen på vej mod et køb.

 

Scroll og ikke mobiltilpassede e-mails er de mest irriterende

Omkring 1/5 del af modtagerne af nyhedsbreve synes, det er irriterende, hvis de skal scrolle for meget i e-mailen. Det hænger også sammen med, at der er en stor irritation (19%), hvis nyhedsbrevet ikke er tilpasset til skærmen på mobilen – dvs. hvis det ikke er responsivt og tilpasser sig skærmen, så tekst og billeder bliver skaleret. For meget tekst angives også som værende et irritationsmoment (17%).

 

E-mails må ikke sendes for ofte… medmindre du er bank eller et yndlingsbrand

Hele 47% af de adspurgte angav, at det var irriterende, hvis de fik for mange e-mails fra en virksomhed. Undersøgelsen gav dog ikke svar på, hvad der menes med for mange e-mails. Det vil oftest være meget individuelt fra branche til branche – og hvor stor interesse modtageren har for det givne firma/produkt. Set ud fra danske forhold så vil vi mene, at mange danske firmaer endnu er relativt tilbageholdne med at sende for mange mails ud, og det resulterer ofte i, at deres potentiale ikke udnyttes optimalt. Hvis indholdet er interessant og personaliseret, vil modtagerne være meget mere åbne for kommunikationen.

Visse brancher og virksomheder må tydeligvis gerne sende oftere end andre. Således angiver ca. 10% af respondenterne, at de gerne modtager en e-mail om dagen fra deres bank. Det er interessant – jeg modtager personligt max 2 mails om året fra min bank, og det er typisk en information om ændringer i aftaleforholdet…. Vores yndlingsbrand må også meget gerne sende oftere end andre. 9% siger, at de gerne ser på én e-mail om dagen, og 39% at det er én gang om ugen. Så mange virksomheder har tydeligvis mulighed for at gøre noget mere ud af deres e-mail marketing.

 

Download guide til digital marketing strategi

 

Share