<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1691201484493316&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
GraphicDesign-02-1920x1080 hero-lines-image

Udvikling af visuel identitet, branding og logo

 

Et solidt brand er et af de mest værdifulde aktiver, en virksomhed kan have. Men hvad inkluderer et stærkt brand egentlig? Marty Neumeier definerer et brand på følgende måde: "Et brand er ikke et logo. Et brand er ikke en identitet. Et brand er ikke et produkt ... et brand er den mavefornemmelse, en person får omkring et produkt, en service eller en organisation."

 

Du kan således ikke fuldstændigt kontrollere dit brand, men du kan hjælpe det på vej ved at give det en meget klar retning. For at opbygge et brand med en stærk markedsposition er det essentielt at udvikle sin visuelle brandidentitet, idet den skal repræsentere og formidle din virksomheds egenskaber, værdier og visioner. Din brandidentitet er dermed en vigtig del af din kommunikation.

Din virksomheds brandidentitet kommer blandt andet til udtryk visuelt i form af logo, farveskema, typografi og det overordnede designudtryk. Den afgørende forskel en stærk visuel identitet vil kunne tilføre et brand gør også, at vi som designere oplever det som et af de mest interessante projekter at få lov til at arbejde med. Hos Propellos har vi lavet et stort antal visuelle identiteter for at være med til at løfte en bred vifte af forskellige brands. Vi vil gerne prøve at dele lidt ud af vores erfaringer omkring processen, som vi typisk gennemgår, når en identitet skal udvikles.

Processen kan inddeles i tre faser:

  • Analyse, vision og designbriefing - evt. hjælp til valg af navn
  • Udvikling af logo og identitetssystemet
  • Implementering, vedligeholdelse og rebranding

Disse faser vil vi gennemgå her.

 

ANALYSE, VISION OG DESIGNBRIEFING

For at udvikle en brandidentitet, der er spot-on lige præcis til din virksomhed, tager vi en snak med dig om dine visioner, mål og ønsker for, hvad din virksomhed skal associeres med. Derudover researcher vi på din specifikke markedssituation, dine konkurrenter og din målgruppe for at kunne skabe noget unikt og relevant for dine målgrupper og give dit brand en stærk og differentieret position. Denne første fase munder ud i et designbrief, som kan variere lidt i udformning – eksempelvis i form af tekst, mood boards og style boards. Efter en samtale med dig om designbriefet og eventuelle modificeringer kan udviklingen af din brandidentitet for alvor gå i gang.

 

Vilstrup-Bacon_1920x1200.jpg

Moodboard lavet i forbindelse med udviklingen af Vilstrup Bacon's visuelle identitet. Vilstrup Bacon fremstiller gourmet bacon, hvor dyrevelfærd, gode råvarer og smag er i fokus.

 

 

 

UDVIKLING AF LOGO, FARVESKEMA OG TYPOGRAFI

THE LOVABLE LOGO

Et logo er defineret som den grafiske repræsentation af et brand, og et godt logo kommunikerer brandets koncept og værdier. Det grafiske element er derfor vigtigt i dit brands identitet. Vi kender alle mange gode logoer, som skaber høj værdi for førende brands grundet deres genkendelighed og funktion som kernen i brandets identitet og grundsten i yderligere kommunikation. Et logo består typisk af et bomærke/symbol eller en logotype – eller en kombination af de to.

Et logo skal være:

  • Simpelt
  • Let at huske
  • Appellere til din målgruppe
  • Skabe relevante positive associationer og følelser.

Alt sammen for at øge genkendelsen af dit brand.

 

Det tekniske skal også være på plads, for dit logo skal selvfølgelig kunne skaleres og fungere både i positiv og negativ, således at du kan bruge det på mange forskellige platforme og elementer. Derudover er kunsten også at forsøge at ramme et udtryk, der ikke er for tidsbestemt – din virksomhed og dit brand skal jo eksistere i mange år. 

 

 

VilstrupBacon_800x500_RGB_01.jpg

 Det endelige logo for Vilstrup Bacon. Logoet kommunikerer kvalitet og er udviklet på baggrund af moodboardet.

 

 

 

Brainstorm_1800x950_03.jpg

Mindmap i forbindelse med udvikling af navn til Vilstrup Bacon

 


Vi starter ofte med at lave et mindmap, som består af virksomhedens vigtigste ’værdi-ord’. Vi placerer ordene hver for sig på midten af papiret og begynder at skrive de forskellige associationer, vi får ud fra hver enkelt. Nogle ord giver måske nogle af de samme associationer, hvorimod andre trækker i forskellige retninger og fremstår måske nærmest som modsætninger. Det er ofte netop kombinationen af modsætninger, som giver den unikke og anderledes vinkel eller den interessante idé.

Når vi laver logoer hos Propellos, bestræber vi os på kun at have ét visuelt fikspunkt i et logo. Flere elementer, der slås om opmærksomheden forskellige steder i logoet, giver et rodet og dermed svagere udtryk. Af samme grund er det nogle gange nødvendigt at prioritere nogle af værdierne og nedprioritere andre, såfremt de modarbejder hinanden for meget. De ord vil vi i så fald nedprioritere i første omgang.

Med udgangspunkt i mindmappet fortsætter vi i udviklingsfasen typisk med at skitsere en pokkers masse i hånden, hvilket man måske kan sammenligne med en slags ”skitse brainstorm”. På den måde afgrænser vi os ikke, og vi får flere ideer, vi kan arbejde videre med. Herefter udvælger vi de bedste, som bliver rentegnet digitalt. Logoet bliver endvidere afprøvet på forskellige platforme og elementer for at afsøge, hvordan det fungerer. 

Logoet er basis for de omkringliggende elementer, som vi kan kalde identitetssystemet. Meningen med identitetssystemet er at skabe et systematisk visuelt univers rundt om logoet. Blandt andet gennem farvevalg og typografi, som vi her går lidt mere i dybden med.


Design proces af logo

 

 

Skitser_1800x950_03.jpg

Skitser til et logo vi har udviklet for IDEAL Advokatfirma

 

 

Typography__1800x950_02.jpg

Logotypografien til IDEAL Advokatfirma 

 

 

Slide07.png

Det endelige logo vi lavede til IDEAL Advokatfirma

 

 

DET VIGTIGE VALG AF FARVER

Der er ingen tvivl om, at farvevalg har en stor betydning for, hvordan dit brand opleves. Der skal vælges en farvepalette, der bedst muligt afspejler den identitet, du har defineret. Skal der være en eller flere kraftige farver, en blød farvepalette, kun en enkelt farve eller et sort-hvidt udtryk? Stærke, kontrastfyldte farver kontra en blød, harmonisk pallette giver for eksempel to ganske forskellige udtryk. Farvevalget skal være passende til lige præcis din virksomhed og er vigtig for at skille sig ud fra de primære konkurrenter samt at bidrage til genkendeligheden for dit brand. Farvevalget er dermed en vigtig faktor i forbindelse med designet af dit logo.

Meget ofte definerer vi en eller to klare signalfarver, som dels kan bruges som primære corporate farve eller som blikfang på f.eks. specifikke ting på hjemmesiden såsom en call-to-action. Signalfarverne kombineres ofte med en blødere palette.

farver.jpg

Farvepalletten til IDEAL Advokatfirma

 

 

 

TYPOGRAFI

Den typografi, din virksomhed benytter sig af til al skriftlig kommunikation, er også en stor del af brandidentiteten og skal stemme overens med virksomhedens ’tone of voice’. En skrifttype kan for eksempel i sit udtryk formidle feks. varme og venlighed eller direkthed og seriøsitet. Det kan dermed have stor indflydelse på, hvordan din virksomhed bliver opfattet. De typografier, der er valgt, skal kunne fungere gennemgående i alt fra PowerPoint præsentationer til brochurer og til tekst på hjemmesiden. Det skal være en font, der lever op til de tekniske standarder, som indeholder tilpas mange forskellige snit til at sikre brede layoutmæssige muligheder og den skal teknisk være optimeret til både tryk og skærm.

Nogle gange kan der være nogle modsat rettede værdi-ord vi gerne vil fokusere på i udviklingen af identiteten, og det er ikke altid muligt at inkorporere dem i selve logoet. Her kan vi bruge typografien til at trække det samlede udtryk i en lidt anden retning end hvad logoet gør, så den samlede oplevelse af identiteten kommer til at rumme flere aspekter. 

Med til overvejelserne omkring typografi hører også, om man ønsker at bruge en open-source font, som er nem at implementere alle steder i virksomheden uden at der er abonnementer eller andre udgifter forbundet med det, men som man risikerer at støde på mange andre steder, og som derved måske ender med ikke at tilføre brandet ret meget identitet. Eller om man er villige til at betale for at stå skarpere og bruge en typografi af høj kvalitet som man ikke så ofte støder på. Det er generelt ikke dyrt at købe rettighed til at bruge fonte, men nogle gange oplever vi, at kunder i starten viger lidt tilbage, fordi der skal tages stilling til ting som licenser og sidevisninger.

 

 

 

Papirlinje_1800x950_03.jpg

IDEAL Advokatfirmas nye logo, typografi og farvevalg anvendt på visitkort og dokument.

 

 

 

IMPLEMENTERING, VEDLIGEHOLDELSE & REBRANDING

På nuværende tidspunkt i processen er en stor del af din brandidentitet udviklet, men det er ikke ens betydende med, at det er færdigt. Det er nemlig en on-going proces, da det er vigtigt at vedligeholde og monitorere brandidentiteten løbende for at følge med de skiftende tider og udviklingen af målgruppe, marked mv. Derudover kan flere andre elementer også være relevante at kigge nærmere på. Eksempelvis corporate billedkoncept, corporate grafik, illustrationer og ikoner. Afslutningsvis udvikler vi en designmanual, således at vi sikrer, at du har de rette forudsætninger for at bruge brandidentiteten fremadrettet og dermed får det optimale ud af den.  

Logo-1800x950px-02.jpg


Skal din eksisterende brandidentitet blive skarpere? Eller sidder du med et nyt forretningsområde, nyt produkt eller service der skal bruge en stærk visuel identitet? Book et møde med os, hvor vi kan tage en snak om din specifikke opgave.

 

BOOK ET GRATIS RÅDGIVNINGSMØDE HER

 

Du er også altid velkommen til at give et kald på tlf. 70 70 71 85 eller kontakte os via e-mail: info@propellos.dk.